Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid
4. februar 2023

1.1 Formålet med Informasjonshåndboken

Hensikten med denne informasjonshåndboken er å gjøre det lettere for deg som andelseier/beboer å gjøre deg kjent med Risvollan Borettslag som organisasjon og som bo-område.

Her skal du enkelt finne svar på sentrale spørsmål vedrørende aktuelle lover, regler og instrukser. Du finner også tips og veiledning om vedlikehold av leilighetene og utearealene samt mye annen informasjon av verdi for deg som bor i borettslaget, herunder ikke minst informasjon som berører dine rettigheter og forpliktelser som beboer og eller andelseier.

I tillegg til å informere skal håndboken også bidra til å gi innsikt i og forståelse for hva det innebærer å bo i Risvollan Borettslag, herunder hvilke muligheter som bl.a. er tilstede for engasjement i borettslagets organisasjon.

X