Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid
4. februar 2023

1.3 Oppdatering

Styret i Risvollan Borettslag skal påse at informasjonsboken blir løpende oppdatert. Administrasjonen besørger utsendelse/informasjon om endringer og/eller tillegg til boken.

X