Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid
4. februar 2023

2.2 Visjon

Risvollan Borettslag skal ha attraktive boliger og et bomiljø som er i kontinuerlig utvikling i samsvar med beboernes ambisjoner, ønsker og behov, og som bidrar til best mulig livskvalitet

X