Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid
4. februar 2023

2.4 Strategier og veivalg

  1. Beboermedvirkning og -forankring i planlegging og utredning av prosjekter og prosesser der beboerne er en sentral interessent.
  2. Dyktige medarbeidere som innehar høy faglig kompetanse.
  3. Rammevilkår for god planlegging og drift av borettslaget.
  4. Samarbeid med offentlige og private aktører/interessenter om finansiering, planlegging og gjennomføring av prosjekter
  5. En endringsdyktig og fleksibel organisasjon.
X