Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid
4. februar 2023

3.1 Organiseringen av Risvollan Borettslag

Organiseringen av Risvollan Borettslag er preget av at laget med 1.113 leiligheter er et av landets største, og at det i motsetning til de fleste borettslag er frittstående, dvs. ikke tilsluttet et boligbyggelag. Videre er også organiseringen påvirket av at bebyggelsen er fordelt på 8 boområder og et høyhus.

I tillegg til de lovbestemte organer, generalforsamling og styre, har borettslaget også opprettet naboutvalg for hvert boområde og et representantskap. Utvalg med spesielt og tidsbegrenset mandat nedsettes etter behov (trafikkutvalg, lekeplassutvalg, byggekommite etc.). Borettslaget har egen administrasjon og driftsavdeling. Administrasjonens leder er borettslagets forretningsfører.

X