Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid
4. februar 2023

3.4 Administrasjon og teknisk service

3.4.1 Organisering
Borettslagets administrasjon holder til i Asbjørn Øverås veg 1.

Daglig leder har det administrative ansvar for borettslagets drift og er borettslagets forretningsfører.

Teknisk sjef er underordnet daglig leder og har ansvar for de tekniske driftsfunksjoner herunder ledelsen av borettslagets driftsavdeling.

Driftsavdelingen ivaretar ved siden av de ordinære vaktmesterfunksjoner for borettslaget også serviceoppgaver for Ren Risvollan AS (senteret). I tillegg utføres på kontrakt snøbrøyting av det kommunale veinett innenfor borettslagets område. Vesentlige oppgaver er knyttet til borettslagets sentralvarmeanlegg som forsyner borettslagets leiligheter og kontorlokaler med varme og varmtvann. Varmeleveransene omfatter også Sollia borettslag, Risvollan Senter og ICA Eiendom.

3.4.2 Adm. oppgaver
Administrasjonen forestår den daglige driften av borettslaget og har følgende hovedoppgaver:

 

 • Saksforberedelser for styret
 • Oppfølging av styrevedtak
 • Leilighetsforvaltning, herunder adm. oppgaver knyttet til eierskifter
 • Økonomisk styring og regnskapsførsel
 • Finansiering og finansforvaltning
 • Innkreving av fordringer og inkasso
 • Fordeling av ligningsmessige verdier
 • Forsikringssaker
 • Korrespondanse, post og arkiv
 • Personaladministrasjon
 • Kontakt med andelseierne
 • Service for naboutvalgene
 • Kontakt med eksterne forbindelser
X