Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid

Agenda styremøte 16.02.2023

feb 13, 2023

– Referatsaker

– Daglig leders rapport 4. kvartal 2022

– Styrets årsmelding- redaksjonskomite

– Fellesmøte med kontaktutvalget

– Fellesmøte med representantskapet 

– Henvendelse fra FAU v/Utleira skole

– Parkeringsproblemer felt G

X