Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid

Agenda styremøte 16. mars 2023

mar 17, 2023

– Referatsaker

– Allmøter 2023

– Naboutvalgenes bruk av velferdsmidler

– Rettelse av feil i kvartalsrapport 4. kvartal 2022

– Fjerning av motorvarmere

– Henvendelse fra beboer vedrørende trafikksikkerhet 

– Regulering av ladetid for uteladere

– Styrets årsmelding og årsregnskap- sluttbehandling

– Saker innmeldt til ordinær generalforsamling

 

X