Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid

Agenda styremøte 19.01.2023

jan 13, 2023

– Referatsaker

– Feltvise skjødselsplaner for Risvollan Borettslag

– Trafikksikkerhet felt C

– Kontaktutvalgets evaluering av Mål- og tiltaksplan 2019-2022

– Forslag til justering av Informasjonshåndboken pkt. 5.15

– Åpent beboermøte våren 2023- planlegging 

X