Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid
Agenda styremøte 19.01.2023

Agenda styremøte 19.01.2023

– Referatsaker – Feltvise skjødselsplaner for Risvollan Borettslag – Trafikksikkerhet felt C – Kontaktutvalgets evaluering av Mål- og tiltaksplan 2019-2022 – Forslag til justering av Informasjonshåndboken pkt. 5.15 – Åpent...
X