Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid

Felt B – Presentasjon

B-feltet består av ett tun og har til sammen 178 boenheter (fra Utleirtunet 1 til 28).

Oversiktskart – her finner du oversikt over alle boligfeltene og deres beliggenhet

Naboutvalget er en kontaktkanal mellom styre/administrasjon og beboerne, og vi formidler informasjon, felles behov og ønsker begge veier. Vi jobber også med vedlikehold og utvikling av våre felles uteområder.

Vi arrangerer også sosiale tilstelninger der beboerne kan bli kjent med hverandre og ha det hyggelig sammen.

Eventuelle naboklager skal også rettes til oss i første omgang.

Naboutvalget har egne fellesboder. Disse finnes i Utleirtunet 2, 7 og 9. Der finner du diverse hageutstyr.

Alt kan lånes av beboerne, men leveres tilbake i rengjort stand.

I løpet av året prøver vi å arrangere ulike aktiviteter som:

    • Allmøte arrangeres i administrasjonsbygget i februar. Naboutvalget oppfordrer alle til å møte.
    • Dugnad arrangeres hver vår for å rydde opp før sommeren. Vi serverer kaffe med noe å bite i til de som deltar
    • I desember arrangerer vi julegrantenning med nissekorps, gløgg og julekaker i Utleirparken

Naboutvalget kan kontaktes på nu.b@risvollan.no om det er noe du lurer på.

Aktuelt

Referater

Referat fra møte i NU B-feltet 26.11.2022

Referat fra møte i NU B-feltet 02.11.2022

Referat fra møte i NU B-feltet 23.08.22

Referat fra møte i NU B-feltet 10.05.22.docx

Referat fra møte i NU B-feltet 18.01.2022

Referat fra NU B-feltet – 27.11.2021

Referat fra NU B-feltet 03.11.2021

Referat fra NU B-feltet 06.10.21

Referat fra møte i NU B-feltet 25.08.21

Referat fra møte i NU B-feltet 09.06.21

Referat fra møte i NU B-feltet 18.05.21

Referat fra møte i NU B-feltet 19.04.21

Referat fra møte i NU B-feltet 16.03.21

Referat fra møte i NU B-feltet 06.1.2021

Referat fra møte i NU B-feltet 22.10.20

Referat fra møte i NU B-feltet 10.09.20

Referat fra møte i NU B-feltet 17.06.20

Referat fra møte i NU B-feltet 14.01.20

Referat fra møte i NU B-feltet 26.11.19 og 30.11.19

Referat fra møte i NU B-feltet 28.10.19

Referat fra møte i NU B-feltet 19.08.19

Referat fra møte i NU B-feltet 12.08.19

Referat fra møte i NU B-feltet 03.06.19

B-blækka juni 2019

Referat fra møte i NU B-feltet 24.04.19

Referat fra møte i NU B-feltet 06.03.19

Allmøte 2019- B-feltet

Referat fra møte i NU B-feltet 09.01.2019

Referat fra møte i NU B-feltet 23.10.18

B-blækka oktober 2018

Referat fra møte i NU B-feltet 27.08.18

Referat fra møte i NU B-feltet 15.05.18

Referat fra møte i NU B-feltet 09.04.18

B-blækka_15.05.2018

Referat fra møte i NU B-feltet 13.03.18

Referat fra møte i NU B-feltet 22.02.18

Referat fra møte i NU B-feltet 23.01.18

Referat fra møte i NU B-feltet 10.01.18

Referat fra møte i NU B-feltet 07.11 og 14.11.17

Referat fra møte i NU B-feltet 18.10.17

Referat fra møte i NU B-feltet 24.08.17

Referat fra allmøte på B-feltet

X