Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid

Containerservice 2022

aug 10, 2022

Uke 38: Mandag 19. og tirsdag 20. september

Felt H, (1-15 og 2-20)

4 stk restavfall og 2 trevirke

Uke 38: Onsdag 21. og torsdag 22. september

Felt A, 2 stk restavfall og 1 trevirke

Felt B, 2 stk restavfall og 1 trevirke

Høyblokka, 1 stk restavfall

Uke 39: Mandag 26. og tirsdag 27. september

Felt D, 2 stk restavfall og 1 trevirke

Felt F, 2 stk restavfall og 1 trevirke

Uke 39: Onsdag 28. og torsdag 29. september

Felt C, 1 stk restavfall og 1 trevirke

Felt E, 1 stk restavfall og 1 trevirke

Uke 40: Mandag 3. og tirsdag 4. oktober

Felt G, 2 stk restavfall og 1 trevirke

Tidspunktet containerne skal være utplassert på, er fra kl 09.00 til kl 19.00 gjeldende dag.

Containere tømmes etter 1. dag og plasseres ut igjen. Vi ber om at ingen legger igjen noe utenfor containerne, samt at alle er flinke til å sortere og kaste i rett container. Å kaste feil, fører til økte utgifter for borettslaget og ekstraarbeid for vaktmesterne.

X