Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid

Felt E – Presentasjon

FELT E – PRESENTASJON

Oversiktskart – her finner du oversikt over alle boligfeltene og deres beliggenhet.

Naboutvalget er en kontaktkanal mellom styre/administrasjon og beboerne, og vi formidler informasjon, felles behov og ønsker begge veier. Vi jobber også med vedlikehold og utvikling av våre felles uteområder.

Vi arrangerer også sosiale tilstelninger der beboerne kan bli kjent med hverandre og ha det hyggelig sammen.

Eventuelle naboklager skal også rettes til oss i første omgang.

Naboutvalget sørger også for at utstyr i fellesbod på tunet oppgraderes og vedlikeholdes. Der finner du diverse hageutstyr/aktivitetsutstyr.

Alt kan lånes av beboerne, men leveres tilbake i rengjort stand.

I løpet av året prøver vi å arrangere ulike aktiviteter som:

    • Allmøte arrangeres i administrasjonsbygget i februar. Naboutvalget oppfordrer alle til å møte.
    • Dugnad arrangeres hver vår for å rydde opp før sommeren. Vi serverer kaffe med noe å bite i til de som deltar
    • I desember arrangerer vi julegrantenning med nissekorps, gløgg og julekaker.

Naboutvalget kan kontaktes på nu.e@risvollan.no om det er noe du lurer på.

Aktuelt

Referater

Referat fra møte i NU E-feltet 23.11.22

Referat fra møte i NU E-feltet 24.10.22

Referat fra møte i NU E-feltet 30.08.22

Referat fra møte i NU E-feltet 17.06.22

Referat fra møte i NU E-feltet 31.05.22

Referat fra møte i NU E-feltet 19.04.2022

Referat fra møte i NU E-feltet 29.03.2022

Referat fra allmøte E-feltet 2022

Referat fra møte i NU E-feltet 01.02.22

Referat fra møte i NU E-feltet 30.11.2021

Referat fra møte i NU E-feltet 27.10.21

Referat fra møte i NU E-feltet 27.09.21

Referat fra møte i NU E-feltet 31.08.21

Referat fra møte i NU E-feltet 28.06.21

Referat fra møte i NU E-feltet 29.04.21

Referat fra møte i NU E-feltet 08.04.21

Referat fra møte i NU E-feltet 31.05.21

Referat fra møte i NU-E 28.01.21

Referat fra møte i NU E-feltet – 10.12.20

Referat fra møte i NU E-feltet 18.11.20

Referat fra møte i NU E-feltet 25.08.20

Referat fra møte i NU E-feltet 19.05.20

Referat fra møte i NU E-feltet 29.04.20

Referat fra møte i NU E-feltet 10.12.19

Referat fra møte i NU E-feltet 19.11.19

Referat fra møte i NU E-feltet 16.10.19

Referat fra møte i NU E-feltet 14.08.19

Referat fra møte i NU E-feltet 20.05.19

Referat fra møte i NU E-feltet 02.05.19

Referat fra møte i NU E-feltet 01.04.19

Referat fra møte i NU E-feltet 05.03.19

Allmøte 2019 NU E-feltet

Referat fra møte i NU E-feltet 28.01.19

Referat fra møte i NU E-feltet 07.01.19

Referat fra møte i NU E-feltet 13.11.18

Referat fra møte i NU E-feltet 16.10.18

Referat fra møte i NU E-feltet 11.09.18

Referat fra møte i NU E-feltet 08.05.18

Referat fra møte i NU E-feltet 20.09.17

Referat fra møte i E-feltet 15.06.17

Referat fra møte i E-feltet 27.03.17

Protokoll fra allmøte 2017- E-feltet

X