Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid

Felt G – Presentasjon

G-FELTET- PRESENTASJON

Oversiktskart – her finner du oversikt over alle boligfeltene og deres beliggenhet.

Naboutvalget et bindeleddet mellom beboere og styret. Naboutvalget har ansvar for de sosiale sammenkomstene på Feltet, som er med på å bygge et godt nabolag. Naboutvalget har ca. 8 møter i året hvor det planlegges sammenkomster og/ eller behandles saker fra beboere.

Dersom du har Facebook, bli gjerne medlem av vår facebookgruppe; «Naboutvalget i G-Felt».

Naboutvalget disponerer også en fellesbod, med diverse utstyr til utlån. Boden inneholder blant annet: gressklipper, spader, kantklipper, høytrykkspyler, raker, trillebår med mer.

Årshjul for G-Felt

    • Februar avholdes årsmøte/allmøte for alle beboere på G-felt, innkallelse med saksliste kommer.
    • April/Mai arrangeres det dugnad, infoskriv sendes ut.
    • Juni er det sommerfest på feltet, med grillmat.
    • 1 søndag i advent er det juletretenning med servering av gløgg osv.

For øvrige spørsmål eller lån av utstyr, kontakt leder for naboutvalget på mail: nu.g@risvollan.no.

Aktuelt

Referater

X