Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid

H1-15 – Presentasjon

FELT H 1-15 – PRESENTASJON

Oversiktskart – her finner du oversikt over alle boligfeltene og deres beliggenhet.

H-feltet, eller Blaklihøgda, er delt inn i to naboutvalg; H 1-15 (oddetall) og H 2-20 (partall).

H 1–15 består av to tun og har til sammen 73 boenheter; 25 boenheter i Blaklihøgda 1–7 og 48 boenheter i Blaklihøgda 9–15.

Naboutvalget er en kontaktkanal mellom styre/administrasjon og beboerne, og vi formidler informasjon, felles behov og ønsker begge veier. Vi jobber også med vedlikehold og utvikling av våre felles uteområder, der vi blant annet har to lekeplasser og en ballplass. Eventuelle naboklager skal også rettes til oss i første omgang. Sist, men ikke minst, arrangerer vi sosiale tilstelninger der beboerne kan bli kjent med hverandre og ha det hyggelig sammen.

Naboutvalget har en egen fellesbod oppe på tunet 1-7 (på enden av H 7-rekka), og en fellesgarasje nærmest veien på den bakerste garasjerekka mellom de to tunene. Der finner du diverse hageutstyr, trillebårer, to store griller og andre ting. Alt kan lånes og brukes av beboerne.

I løpet av året arrangerer naboutvalget ulike aktiviteter, for eksempel:

  • Allmøte arrangeres i administrasjonsbygget i februar. Naboutvalget oppfordrer alle til å møte.
  • Dugnad arrangeres hver vår for å rydde opp før sommeren. Vi griller pølser til dem som deltar.
  • Grillfest for alle beboerne i løpet av sommeren
  • Første søndag i advent har vi felles juletretenning med naboutvalget på H 2-20 med nissekorps, gløgg og julekaker på den store lekeplassen mellom H 8/10 og 12.

Naboutvalget kan kontaktes på nu.h1-15@risvollan.no om det er noe du lurer på. Vi har også en egen Facebook-gruppe: Blaklihøgda 1-15 (Risvollan borettslag).

Aktuelt

Referater

X