Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid

Info om parkeringsordningen – Smartoblat på Marie Sørdals veg, Ada Arnfinsens veg og Blaklihøgda 2-20

jan 17, 2023

INFORMASJON OM PARKERINGSORNDING PÅ ADA ARNFINSENS VEG, MARIE SØRDALS VEG OG BLAKLIHØGDA 2-20

SMARTOBLAT

 Det er innført ny parkeringsordning på C-feltet, G-feltet og H2-20.

Ordningen kalles SmartOblat og driftes av Trondheim Parkering AS. Vi håper ny ordning vil bedre parkeringssituasjonen på feltet.

 OBS! Husk at det fremdeles er kun 3 timers parkering i Marie Sørdals veg – ut mot Blaklivegen

 For å bli registrert i SmartOblat-databasen er det borettslagets administrasjon som legger inn navn på bruker og deres e-postadresse (evt telefonnummer for de som ikke har e-postadresse) den første gangen. Når man er registrert inn i systemet, vil man motta 2 e-poster fra noreply@trondheimparkering.no på den oppgitte e-postadressen. Den ene inneholder ditt brukernavn og passord. Den andre inneholder opplysninger om hvilket parkeringsområde du har tilgang til.

 

Deretter må den enkelte logge seg inn og legge inn kjøretøyets registreringsnummer. Dette gjøres altså av den enkelte bruker etter at brukernavn og passord er tildelt. Det er derfor viktig at vi har 1e-postadresse pr. husstand. Det er viktig at alle i husstanden blir informert.

 

Ved registrering i systemet SmartOblat aksepterer du/dere at Trondheim Parkering AS får tilgang til navn og e-postadresse (evt. telefonnummer). Opplysningene skal kun benyttes til administrasjon av systemet.

 

Som bruker av denne ordningen er det beboers ansvar å registrere kjøretøyets registreringsnummer inn i systemet, både for egne biler og for sine besøkende. Samt sørge for at registreringsnummer er riktig lagt inn. NB! Dette er viktig. Legger man inn feil registreringsnummer vil man risikere å bli bøtelagt. Registreringsnummeret skal være identisk med det som står på bilskiltet.

 

Borettslaget har inngått avtale med Trondheim Parkering AS om kontroll og håndheving av området og parkeringsplassene på vår vegne. Dette betyr at ytterligere informasjon, bistand og evt. ileggelse av bøter skjer via/til Trondheim Parkering AS. 

Følgende ordning gjelder:

Hver leilighet har tilgang til 2 faste parkeringsoblat (enten de har garasjeplass eller ikke), og max 5 stk gjesteoblater som kan (må) registreres i SmartOblat ved besøk. Varighet for gjesteplassene er på 24 timer. Besøk ut over det, må registreres inn på nytt. Ved bytte av kjøretøy er man selv ansvarlig for å registrere dette i SmartOblat.

 

Vi oppfordrer alle som har garasjeplass til å benytte seg av denne, sommer som vinter – for da blir det enda bedre plass ute for de som ikke har parkering innendørs.

OBS! De som ønsker å bruke ladestasjonene for elbil på disse feltene må være registrert i Smartoblat for å unngå bot.

X