Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid

Bekjentgjøring av forhåndsvarsel om ledig leilighet

Forhåndsvarsel er en melding om at en leilighet ønskes solgt.

Varsel om salg av leilighet må leveres borettslagets kontor tidligst 15 dager og senest 3 mndr. fra dato for mottatt forhåndsvarsel for at forkjøpsrett kan avgjøres med en frist på 5 virkedager.

Ved innlevering av forhåndsvarsel hefter selger for et gebyr til borettslaget tilsvarende 5 rettsgebyr. Den som overtar leiligheten på forkjøpsrett, skal innbetale et tilsvarende beløp til borettslaget. Dette tas med i oppgjøret.

De som vurderer å benytte forkjøpsretten, må melde fra om dette til borettslaget innen en fastsatt frist som angitt nedenfor. Meldingen er ikke bindende.

Når varsel om salg av leiligheten er mottatt av borettslaget, vil de som har meldt sin interesse om å benytte forkjøpsrett bli kontaktet pr sms.

De vil da få oppgitt en frist for å kreve forkjøpsrett. Dette må gjøres skriftlig og er bindene.

Oversikt over innleverte forhåndsvarsel

Leil.type:
3-roms 

Adresse:
Blaklihøgda 4 E

Frist for melding om forkjøpsrett:
01.02.2023 kl. 15.30

Leil.type:
2-roms 1. etg.

Adresse:
Asbjørn Øverås veg 16 C

Frist for melding om forkjøpsrett:
13.02.2023 kl. 15.30

Leil.type:

1-roms 10. etg.

Adresse:

Ingeborg Aas veg 2

Frist for melding om forkjøpsrett:

14.02.2023 kl 15.30

Leil.type:

Adresse:

Frist for melding om forkjøpsrett:

Leil.type:

Adresse:

Frist for melding om forkjøpsrett:

Melde interesse/forkjøpsrett

.

Varsel om ledig leiligheter – Etterprøving av forkjøp

Leil.type:

Adresse:

Frist for melding om forkjøpsrett:

Dato for overtakelse:

Frist for forkjøpsrett:

X