Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid

Midlertidig stenging av gangvei fra senteret mot Marie Sørdals veg:

des 1, 2022

Stjern entreprenør vil stenge av gangvei øst/vest mot Marie Sørdals veg i en periode i forbindelse med bygging av ny barnehage ved senteret. Stenging av gang- og sykkelvei er grunnet arbeid med asbestsanering som vil starte opp i uke 48 og pågå ut uke 50.

Det vil bli hengt opp skilt som viser til «stengt gangvei» og ny rute for myke trafikanter som bl.a. skolebarn.

Omdirigert rute vises i vedlagt infoskriv.

Informasjonsskriv asbestsanering

X