Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid

Moms på gebyr og økning av pris på TV-abonnement

des 22, 2022

Vi har fått pålegg fra revisor om å legge moms på alt av gebyrer tilknyttet salg/eierskifte/bruksoverlating av andeler f.o.m. 01.01.2023.

 Som en følge av at regjeringen fjerner momsfritaket på alt av nyhetskanaler fra og med 01.01.2023, økes prisen på ditt tv- abonnement med kr. 1,- pr. mnd. fra og med 1. februar 2023.

 Ny pris på TV/bredbånd blir derfor kr. 440,- pr. mnd. (tidligere 439,-)

 Dette til orientering.

X