Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid

Personvernerklæring Risvollan Borettslag

Her kan du lese om hvilke personopplysninger vi oppbevarer om deg som andelseier/beboer og hva vi bruker opplysningene til.

Hvilke regler gjelder for håndtering av personopplysninger?
Risvollan Borettslag er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester. Vi følger personopplysningsloven i behandlingen av personopplysninger. Behandling av personopplysninger er ikke tillatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et behandlingsgrunnlag kan være samtykke fra den registrerte, kontrakt, lov eller at vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav på personvern.

Hvilke personopplysninger oppbevarer Risvollan Borettslag om deg og hvorfor?
Vi registrerer de opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne levere de tjenester du forventer av oss. Dette omfatter kontaktinformasjon som navn, adresse, e-post, personnummer, telefonnummer og betalingsinformasjon. Dette benytter vi for å kunne komme i kontakt med deg, gi nødvendig informasjon, ta betaling og oppfylle våre øvrige forpliktelser knyttet til boforholdet. Vi oppbevarer og bruker kun de personopplysninger som er nødvendige til disse formål. Vi behandler de personopplysninger du oppgir når du flytter inn i borettslaget og opplysninger du på annen måte frivillig gir fra deg.

Markedsføring og spørreundersøkelser
Vi bruker ikke personopplysninger til markedsføring. En sjelden gang kan vi utføre spørreundersøkelser på vegne av oss selv.

Deles informasjonen med andre?
Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og bare de hos oss med berettiget behov har tilgang til opplysningene. Øvrige samarbeidspartene som har innsyn i personopplysninger, slik som for eksempel systemleverandører, har vi såkalte databehandleravtaler med.

Dine rettigheter til innsyn, korrigering, sletting og lagring.
Du har rett til å be om innsyn i egne personopplysninger. Du har rett til korrigering av feilaktige opplysninger. Du har rett til å bli glemt. Dette kan utføres når:

      • Informasjonen ikke lenger er relevant for det formål den er innhentet for (du flytter for eksempel fra borettslaget og alt utestående er oppgjort)
      • Lovpålagte hensyn er fullført
      • Det ikke er nødvendig å ta vare på informasjon av historiske årsaker

Har du spørsmål vedrørende vår behandling og lagring av dine personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss.

Risvollan Borettslag

X