Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid

Spørreundersøkelse fra Trondheim kommune- fremtidige løsninger for hageavfall

aug 10, 2022

Om du ønsker å besvare undersøkelsen (kun noen få spørsmål)- benytt vedlagte link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqbTnQrOvufgO3g6TNnENDbgXlglxn-zgekKTLKD35WF84Ng/viewform

X