Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid

VARSEL OM NY STRØMUTKOBLING FOR FELT C OG DELER AV FELT B – MANDAG 13.02.23 FRA KL. 23.00 TIL TIRSDAG 14.02.23 TIL KL. 07.30!

feb 9, 2023

VARSEL OM NY STRØMUTKOBLING FOR FELT C OG DELER AV FELT B – GJELDER FRA MANDAG 13.02.23 KL. 23.00- TIL TIRSDAG 14.02.23 TIL 06.30!

GJELDER UTLEIRTUNET 9, 11, 13, 15, 17 OG 28
Dette medfører at ingen har strøm, som igjen vil medføre manglende forsyning av varme og varmt vann. Det vil ta noen timer før varme og varmtvann kommer tilbake etter igangsetting.

De som har biler i garasjen i Utleirtunet 9 og 15, må parkere ute hvis de trenger bilen i dette tidsrommet.

UTLEIRTUNET 26
Utkoblingen vil medføre at ingen har strøm. Forsyning av varme og varmt vann berøres ikke.

De som har biler i garasjen i Utleirtunet 9 og 15, må parkere ute hvis de trenger bilen i dette tidsrommet.

C-FELTET- ADA ARNFINSENS VEG – GJELDER HELE FELTET
Utkoblingen medfører at ingen har strøm, som igjen vil medføre manglende forsyning av varme og varmt vann. Det vil ta noen timer før varme og varmtvann kommer tilbake igjen etter igangsetting.

De som har biler i garasjen i Ada Arnfinsens veg 1 og 6, må parkere ute hvis de trenger bilen i dette tidsrommet.

Dette til orientering.

 

 

 

 

X