Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid

Varsel om ny strømutkobling mandag 06.02- tirsdag 07.02!

feb 1, 2023

VIKTIG MELDING OM STRØMUTKOBLING NATT TIL TIRSDAG 07. FEBRUAR 2023 –  PÅVIRKER HELE BORETTSLAGET!

Beboerne i høyblokka

Tensio skal fortsette rehabiliteringen av nettstasjonen som forsyner området rundt Risvollan senter med strøm. Dette vil medføre en ny strømutkobling.

Utkoblingen skjer mandag 6. februar 2023 kl. 23.00 og vil vare frem til kl. 06.00 tirsdag 7. februar.

For Høyblokka vil utkoblingen medføre at strømmen blir helt borte, noe som vil påvirke både lys, heiser, garasjeporter m.m. samt forsyning av varme/varmt vann.

For de som har bil i garasje og er avhengig av denne i aktuelle tidsrom, må parkere utendørs.

Alle andre beboere:

Utkoblingen vil medfører stans i varmeanlegget i samme tidsrom som over og vil medføre manglende forsyning av varme og varmt vann.

Dette til orientering.

 

 

 

 

X