Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid

Varsel om spyling av ringledninger

jan 11, 2023

Fra mandag 16. januar 2023  vil vaktmestrene foreta spyling av vannledninger. Dette vil kunne medføre misfarging av vannet i en periode, samt at varmtvannet kan bli borte helt en kort periode.

Beboerne kan bli berørt ca. 1 – 2 timer den dagen det blir spylt. Arbeidet utføres på dagtid etter kl 09.00. Ved å tappe godt i etterkant, skal misfargingen opphøre.

Tidspunkt – utførelse:

16.01.23 – Felt A, E og F

17.01.23 – Felt B og D

18.01.23 – Felt  C og G

19.01.23 – Ingeborg Aas veg 2, Felt H1-15 og H2-20

 

 

X