Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid

Varsel om strømutkobling natt til fredag 20. januar 2023- påvirker hele borettslaget!

jan 17, 2023

VIKTIG MELDING OM STRØMUTKOBLING NATT TIL FREDAG 20. JANUAR 2023 – PÅVIRKER HELE BORETTSLAGET!

Beboerne i høyblokka, B- og C-feltet:

Tensio skal rehabilitere nettstasjonen som forsyner området rundt Risvollan senter med strøm. Dette vil medføre flere strømutkoblinger i tiden som kommer.

Første utkobling skjer torsdag 19. januar 2023 kl. 23.00 og vil vare frem til kl. 06.00 fredag 20. januar.

For Høyblokka, B og C-feltet vil utkoblingen medføre at strømmen blir helt borte, noe som vil påvirke både lys, heiser, garasjeporter m.m. samt forsyning av varme/varmt vann.

For de som har bil i garasje og er avhengig av denne i aktuelle tidsrom, må parkere utendørs.

Alle andre beboere:

Utkoblingen vil medfører stans i varmeanlegget i samme tidsrom som over og vil medføre manglende forsyning av varme og varmt vann.

Dette til orientering.

 

 

 

 

X