Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid

Vinterdrift i Risvollan Borettslag

des 22, 2022

Vaktmestertjenesten har ansvaret for brøyting/strøing av gang-/kjøreveier og p-plasser i feltene. Se vedlagte kart som viser hvor borettslaget brøyter og i hvilken rekkefølge.

 Snøbrøyting skal senest iverksettes ved snødybde ca. 10 cm. Behov for strøing vurderes av vaktmestertjenesten og iverksettes etter behov.

 Snøbrøyting av kommunale veier iverksettes ved snødybde ca. 5 cm.

 Brøyting/strøing gjennomføres med prioritet på hovedveier. Stikkveier tas som 2. prioritet etter at hovedveiene er gjennombrøytet/strødd og p-plasser tas til slutt. Avvik fra plan kan forekomme ved store snømengder.  

 Oppstart av brøyting/strøing rullerer mellom feltene for å fordele ulempene med å komme til slutt.

 Brøyting/strøing utenom ordinær arbeidstid ivaretas av borettslagets vaktordning.

 Se også Info håndbokens kap. 9.5 – Utplassering av strøsandkasser.

https://risvollan-borettslag.no/wp-content/uploads/2022/12/Broytekart-Risvollan-Borettslag.pdf

X